Likvidace nosičů dat


Archivace. Činnost, kterou musí vykonávat všechny firmy. Všechny dokumenty, jak papírové, tak elektronické se musí neustále archivovat. Každá společnost musí mít speciální místnost jenom na archivované dokumenty, a že to nebývá malá místnost. Denně podléhá archivaci nespočet dokumentů. Existuje možnost, jak šetřit čas a prostor ve firmě? Jednou z možností je přenechání vaši archivace někomu jinému. Společností, která se zabývá archivací, skartací a dalšími službami, je například společnost REISSWOLF, která zajišťuje kompletní služby pro ukládání dokumentů. Poskytuje optimální dlouhodobé uložení, přepravu, roztřídění a sledování zákonných skartačních lhůt písemností. Vaše dokumenty budou v bezpečí a bude o ně postaráno odborně vyškoleným personálem.
Další možností, jak ušetřit čas, prostor a náklady na provoz archivu, je digitalizace dokumentů. Digitalizace znamená převod papírových dokumentů do digitální podoby. Obvykle pomocí skenerů, ale je možné převést dokumenty i na zvukovou stopu. Dokumenty si můžete převést do požadovaného formátu. Díky digitalizace se sníží vaše výdaje na personál, ušetříte čas a uvolní se prostory, které jste využívali na archivaci papírových dokumentů a můžete je začít aktivně využívat.
Další výhodou digitalizace je zrychlení práce, možnost rychlého sdílení dokumentů v rámci vaší firmy, data si můžete jednoduše zálohovat a tak ochránit data před ztrátou. Důležité je, že se nejedná o dokumenty, ale data, která jsou připravena k případné editaci.
K dlouhodobému uložení těchto dat slouží digitální archiv. Výhodou digitální archivu je, že se papírový dokument po digitalizace v mnoha případech může zničit a tím tak ušetříte místo, práci, energii a další náklady na archivaci dokumentů. Kromě ušetření cenného místa přináší také digitální archiv komfort při vyhledávání a výrazná je také mnohem vyšší rychlost při vyhledávání v archivu, nežli v klasickém archivu.
Chcete-li zefektivnit vaši práci, ušetřit prostory a čas, kontaktujte společnost REISSWOLF ještě dnes.
Likvidace elektronických dat je dnes velice důležitá téměř pro každého. Ať už se jedná o to nejmenší firmu nebo pro obrovskou společnost, všichni si musí dávat pozor na bezpečnost dat. Přestože je to tak důležité, tak na to mnozí zapomínají nebo to velmi podceňují. U elektronických dat má totiž většina lidí pocit, že to prostě nejsou fyzické věci, a tak se tedy nemusí skartovat, ale stačí je jednoduše mazat. Když něco ale v počítači smažete funkcí „Smazat“, tak to jen přesunete do složky „Koš“. To snad ale každý ví, takže poté to ještě musíte smazat z Koše nebo rovnou zvolit „Vysypat koš“. Tak a právě teď nastane ten problém.

 


Většina lidí si myslí, že teď už jsou data z disku nenávratně smazána a už je nikdy nikdo nedostane.  To ale bohužel není vůbec pravda. Tyto data zmizí jen na pohled, ale na disku stále jsou. Nesmí vás zmást ani to, že počítač ukazuje, že disk je prázdný. I kdyby byl předtím úplně plný a vy byste všechno smazali tímto klasickým způsobem, tak by to ukazovalo, že je prázdný, ale data by tamponád byla. Teď to vypadá, jako kdyby se na disk vešlo tímto způsobem nekonečné množství dat, ale ty data se samozřejmě přepisují, a teprve v tu chvíli až se přepíší, tak jsou úplně pryč. Ještě je v počítači jedna možnost, která vypadá, že by mohla tento úkol splnit, a to je možnost naformátovat disk. Bohužel ani toto vůbec nepomůže.


Tedy jediná možnost, jak úspěšně zlikvidovat data na nosičích dat je jejich skartace. Tak jako se skartují papírové dokumenty, tak se samozřejmě skartují i elektronická data. Je to úplně stejně důležitý proces. Možná je ještě důležitější, protože v elektronické podobě bývá dat ještě mnohem víc, takže jejich zneužití by mohlo způsobit o to větší problémy.

 

Copyright (c) 2013  REISSWOLF, Developed by 5Q.