Skartace


Společnost REISSWOLF, která se zabývá likvidací dokumentů a dat, skartací, archivací a digitalizací, zahájila svou činnost v roce 1996. Od této doby poskytuje svým zákazníkům kvalitní služby a základem její činnosti jsou vysoké bezpečnostní standardy. Společnost REISSWOLF působí nejenom v České republice, ale také ve Francii, Německu, Nizozemí, Polsku a spousty dalších.
Jak již bylo zmíněno, hlavní činností společnosti je skartace, archivace, digitalizace a likvidace dat. V nynější době, kdy se musí neustále archivovat velké množství dokumentů, nabízí společnost REISSWOLF pro svoje zákazníky také digitalizaci dokumentů. Jedná se o převedení papírových dokumentů do digitální formy pomocí skenerů.
Díky digitalizace je možné ohromné množství dokumentů po převedení do digitální formy zlikvidovat a tím pádem ušetřit i velké množství prostoru, který lze pak aktivně využívat. Už nemusí fungovat jako archiv. Další výhodou digitalizace je zrychlení vyhledávání v dokumentech. Odpadá zdlouhavé vyhledávání papírových dokumentů v archivu. Díky speciálním vyhledávacím softwarům je vyhledávání rychlé a efektivní.
Digitalizace vám zaručí rychlejší práci s potřebnými dokumenty, mnohem rychlejší a lepší sdílení potřebných dat v rámci vaší firmy. Digitalizovaná data můžete jednoduše zálohovat a archivovat. Díky digitálními archivu máte k datům přístup okamžitě a nemusíte nic dlouho vyhledávat. Data se také dají v případě potřeby také editovat.
Společnost REISSWOLF vám všechny tyto výhody může poskytnout s garancí individuálního přístupu ke klientovi a profesionálního a bezpečného zacházení s vašimi daty.
Jak už jsme si řekli na úvodní stránce, tak to nejsou jen papírové dokumenty, co musíme skartovat. Stejně tak musíme skartovat i ta elektronická data. Někdy skartujeme jen ta data a někdy celé nosiče. Je to podle vaší potřeby. Většinou se skartují ty poškozené, protože se už nedají použít, ale data na nich stále jsou, ale někdy se skartují i ty fungující.

 


Určitě jste se určitě setkali s tím, že si někdo skartuje dokumenty sám. Je to dnes už celkem běžné, ale asi jste viděli skartovačky na papír. Existují ale i skartovačky na datové nosiče. Takže pokud byste chtěli zůstat u toho, že si skartujete jen sami, tak můžete. Stačí si jen pořídit vhodnou skartovačku. Pokud ale patříte k těm společnostem, které si nechají skartovat dokumenty nějakou společností, co se na to specializuje, tak si určitě můžete nechat skartovat i elektronická data nebo datové nosiče. Pokud se jedná o likvidaci datových nosičů, tak si lidé volí většinou tu druhou možnost, tedy nechat to zlikvidovat profesionálně. Nemusí to být totiž nic jednoduchého a vztahují se na to i nějaké normy a zákony. Společnost REISSWOLF nabízí službu skartace již mnoho let.


Pokud si zatím nedovedete přestavit, co všechno jsou nosiče dat, tak nosič dat je třeba CD nebo DVD. Samozřejmě také Blu-ray disk, flash paměť, pevné disky a další dnes používaná média. Dříve, když se ještě pracovalo s mnohem menší pamětí, tak nám sloužily diskety, magnetické pásky a samozřejmě videokazety. To všechno jsou datové nosiče. Kvůli oddělení skartace papíru a jiných datových nosičů to vypadá, jako kdyby papír nebyl datový nosič, ale samozřejmě také je.

 

Copyright (c) 2013  REISSWOLF, Developed by 5Q.